Orthomoleculaire Voedingsleer & Therapie

Start 2018: vrijdag 12 oktober

Gezondheid, voeding en suppletie

De opleiding Orthomoleculaire Voedingsleer en Therapie richt zich al meer dan 30 jaar op het inzichtelijk maken van de relatie tussen gezondheid en ziekte enerzijds en voeding en voedingssuppletie anderzijds. Na het volgen van deze éénjarige post-hbo opleiding, bent u in staat op systematische wijze verbanden te leggen tussen klachten/symptomen en niet optimaal verlopende biochemische processen. Hiermee legt u een fundament om zelfstandig voedings- en suppletieadviezen te kunnen geven die de gezondheid helpen te verbeteren.

Wat betekent Orthomoleculair?

Het woord orthomoleculair werd in 1968 geïntroduceerd door wijlen tweevoudig Nobelprijswinnaar professor Linus Pauling. Orthos  betekent ‘goed’ of ‘juist’ en moleculair wil zeggen: ‘uit moleculen samengesteld’. Orthomoleculair betekent dus: de juiste moleculaire omgeving. Of anders gezegd: een optimaal biochemisch milieu; vitamines en mineralen zijn in optimale hoeveelheden en verhoudingen in de lichaamsweefsels aanwezig.

Orthomoleculaire voedingsleer

De orthomoleculaire voedingsleer is gebaseerd op het streven naar optimale hoeveelheden voedingsstoffen in weefsels. Zij staat voor een gezonde, evenwichtige voeding, die bij voorkeur zo puur en zuiver mogelijk is (biologisch) en afgestemd op de behoefte en omstandigheden van het individu. Optimaal gedoseerde voedingssupplementen vullen deze behoefte aan waarmee ze kunnen helpen om de gezondheid te behouden, bevorderen of herstellen en/of ziekte kunnen helpen voorkomen.

De orthomoleculaire geneeskunde

Artsen en therapeuten die werken vanuit de orthomoleculaire visie, passen naast een gezonde en evenwichtige voeding, vitamines, mineralen, plantenextracten  en bio-actieve stoffen (flavonoiden, probiotica etc.) toe als onderdeel van hun behandelplan.