Aardbeien als functional food

In deze studie [1] wordt verwezen naar verschillende onderzoeken die de gezondheidseffecten en werkingsmechanismen van deze vruchten beschrijven. Epidemiologische studies tonen bijvoorbeeld aan dat er een relatie bestaat tussen de aardbeiconsumptie en een lagere kans op hypertensie en lagere waarden van C-reactief proteïne (CRP). Voedingsstudies wijzen uit dat aardbeien in staat zijn oxidatieve stress, ontstekingen, hyperglycemie en hyperlipidemie die ontstaan na een vetrijke maaltijd bij mensen met cardiovasculaire risicofactoren af te zwakken. Verschillende biochemische routes die de beschermende effecten van aardbeien kunnen verklaren, zijn beschreven in mechanistische studies. Hieronder vallen verhoging van het endotheliaal stikstofoxide synthase (eNOS), verlaging van NFkB-activiteit en de daarop volgende ontsteking en remming van koolhydraat-verteringsenzymen.

Uit een in 2013 gepubliceerde studie blijkt dat suppletie van gevriesdroogd aardbeien-extract bijdraagt aan de verbetering van metabole parameters voor atherosclerose bij mensen met type II-diabetes. [2] In het onderzoek werd gekeken naar het effect van suppletie van aardbeien-extract op bloedsuikerhuishouding, biomarkers voor oxidatieve stress, ontstekingen en antioxidant-status bij mensen met type II-diabetes. In totaal 36 deelnemers werden willekeurig ingedeeld in een groep waarbij de deelnemers twee drankjes met 50 g gevriesdroogd aardbeien-extract kregen (overeenkomend met 500 g verse aardbeien), of in een groep waarbij ze twee placebodrankjes met aardbeiensmaak en gelijke hoeveelheden macronutriënten kregen. Deze drankjes gebruikten de proefpersonen 6 weken lang. Aan het begin en aan het eind van de studie werden lichaamsomvang, voedselinname, hemoglobine (Hb)A1c, antioxidant-status, CRP-waarde (als biomarker voor ontsteking) en de lipidenperoxidatie bepaald.

Na analyse van de resultaten bleek er in de suppletiegroep een significant sterkere daling te zijn van het CRP, de lipidenperoxidatie en het HbA1C dan in de placebogroep. Ook leidde suppletie tot een sterkere verhoging van de totale antioxidant-status dan placebo.

1. Basu A et al.: Strawberry as a functional food: an evidence-based review; Crit Rev Food Sci Nutr 54(6):790-806, 2014. PMID 24345049.
2. Moazen S et al.: Effects of freeze-dried strawberry supplementation on metabolic biomarkers of atherosclerosis in subjects with type 2 diabetes: a randomized double-blind controlled trial; Ann Nutr Metab 63(3):256-264, 2013. PMID 24334868.

(28-08-14)