Beter reactievermogen met tyrosine

De test

In het betreffende onderzoek kregen 22 gezonde jonge vrouwen2 gL-tyrosine of een placebo op nuchtere maag toegediend. Na een uur, op het moment van de verwachte tyrosinepiek in het bloed, werd hun reactiesnelheid getest. Hiertoe gebruikten de onderzoekers een stoptaak: de deelnemers kregen de opdracht goed naar een beeldscherm te kijken. Telkens als er een groen pijltje verscheen moesten ze zo snel mogelijk een knop indrukken. Daarbij moesten ze ook nog opletten dat ze de knop kozen die correspondeerde met de richting van het pijltje. Als er een rood pijltje op het scherm kwam moesten ze juist helemaal van het toetsenbord afblijven.

Na enkele dagen werd bij diezelfde vrouwen de test opnieuw uitgevoerd, maar nu met de andere behandeling. Zo konden de onderzoekers van elke vrouw de reactie op zowel de placebo als het tyrosinesupplement met elkaar vergelijken. De reactiesnelheid bleek na suppletie met L-tyrosine significant hoger.

Dopamine

Gezien de rol van dopamine in de aansturing en beheersing van motorische bewegingen is deze bevinding niet vreemd. Niet voor niets krijgen mensen met de ziekte van Parkinson vaak L-DOPA voorgeschreven, dat normaal gesproken wordt gevormd uit L-tyrosine en na het passeren van de bloed-hersenbarrière wordt omgezet in dopamine. Bij Parkinson heeft dit tot doel ongewilde bewegingen en trillingen van de ledematen te verminderen. Reactiesnelheid is ook zo’n motorische reactie (van de ledematen), waarbij tyrosine dus een rol lijkt te spelen.

De bevindingen uit het Leidse onderzoek geven aanleiding tot de vraag of tyrosinesuppletie ook ingezet zou kunnen worden voor andere cognitieve functies, zoals het verhogen van de flexibiliteit bij het afwisselen van taken, of het herstellen van het door stress veroorzaakte verminderde vermogen om nieuwe informatie op te slaan.

Je bent wat je eet

Lorenza Colzato, cognitief psycholoog en leider van het onderzoek, concludeerde dat “voedingssupplementen met tyrosine en tyrosinerijk voedsel het cognitieve vermogen op een goedkope en gezonde manier kunnen verhogen. Daardoor zijn ze voor sommige doeleinden te verkiezen boven Ritalin en Modafinil, middelen waar studenten nog weleens naar grijpen om hun academische prestaties te verbeteren.”

Dit onderzoekt onderbouwt opnieuw het gezegde ‘je bent wat je eet’, dat dus niet alleen betrekking heeft op de lichaamssamenstelling; stoffen die we via ons eten binnenkrijgen, kunnen bepalend zijn voor ons gedrag en de manier waarop we onze omgeving waarnemen.

Colzato LS et al.: Eating to stop: Tyrosine supplementation enhances inhibitory control but not response execution; Neuropsychologica, 13 jan. 2014 [Epub ahead of print]. PMID 24433977.

(27-02-14)