Diagnostisch Centrum Voedingsproblemen van start

Bij kinderen met een chronische ziekte of psychomotore achterstand is zelfs in 40-80% van de gevallen sprake van ernstige voedingsproblemen. Onder zorgprofessionals en ook bij ouders is een grote behoefte om deze kinderen te kunnen verwijzen naar een centrum met expertise op dit gebied. Het Emma Kinderziekenhuis/AMC biedt nu deze expertise in het Diagnostisch Centrum Voedingsproblemen (DCV).

Focus op diagnostische expertise

Het DCV biedt vooral de diagnostische expertise op het gebied van ernstige voedingsproblemen bij kinderen tot de leeftijd van 10 jaar. De zorg wordt geleverd door een multidisciplinair team met daarin een kinderarts maag-, darm, leverziekten (MDL), een kinderpsycholoog, een diëtist en een logopedist. Via een gecombineerde, multidisciplinaire aanpak krijgen de ouders/verzorgers van het kind en de behandelend arts deskundig advies en een verwijzing naar professionals. Het doel van het DCV is om - in principe eenmalig - onderzoek te doen naar de oorzaak van het voedings-/eetprobleem bij het kind.

Meer informatie vindt u op de website van het AMC.

‘Openingssymposium Diagnostisch Centrum Voedingsproblemen (DCV)’; persbericht AMC.
Diagnostisch Centrum Voedingsproblemen (DCV), website AMC.

(080115)