Dieronderzoek: prebiotica vroeg in het leven kan voordelig zijn voor de hersenfunctie

De onderzoekers gaven 48 ratten het prebioticum Bimuno galacto-oligosachariden (BGOS) of een niet-werkzame oplossing, vanaf 3 dagen tot aan 3 weken na de geboorte. De resultaten lieten zien dat de inname van BGOS kort na de geboorte, belangrijke moleculen voor de hersenen beïnvloedde. Vergeleken met de controlegroep hadden de pasgeboren ratten met BGOS meer N-Methyl-D Asparaginezuur (NMDA) receptoren en verhoogde gehaltes van brain-derived-neurotrophic factor (BDNF) in de hippocampus, welke belangrijk zijn voor het geheugen en de vorming van synapsen. Verder bleek dat de veranderingen in de hersenen tot in de volwassenheid bleven bestaan.

De onderzoekers denken dat de gevonden effecten het resultaat zijn van een verhoogde glutamaat neurotransmissie, welke belangrijk is voor een gezonde hersenfunctie. Door de verhoogde glutamaat neurotransmissie wordt een NMDA receptor eiwit - GluNA2 – meer tot uitdrukking gebracht. GluNA2 wordt op zijn beurt weer in verband gebracht met verhoogde gehaltes van BDNF. Het is zeer belangrijk dat sleuteleiwitten als NMDA receptoren en BDNF kort na de geboorte gevormd worden om optimale neurale verbindingen vast te leggen. Met de bevindingen lijkt het er vooral op dat de neurotransmissie verbeterd wordt en niet zozeer de structuur van de ontwikkelende hersenen.

Eerder onderzoek heeft laten zien dat muizen zonder darmmicrobiota een verlaagd NMDAR- en BDNF-gehalte hadden en afwijkend gedrag vertoonden. Het vroeg herstellen van de darmmicrobiota met prebiotica normaliseerde deze gehaltes en het afwijkende gedrag. Herstel van de darmmicrobiota in een stadium van volwassenheid had daarentegen geen normaliserende werking. Deze studie laat eens te meer zien dat het beïnvloeden van de darmmicrobiota, langdurige effecten kan hebben op zijn gastheer.

Referentie:  Williams, S., et al., Neonatal prebiotic (BGOS) supplementation increases the levels of synaptophysin, GluN2A-subunits and BDNF proteins in the adult rat hippocampus. Synapse, 2016. 70(3): p. 121-4.