Groter risico op nierstenen door zuurvormende voeding

Wetenschappers van het Brigham and Women’s Hospital in Boston onderzochten een mogelijk verband tussen de mate van zuurbelasting vanuit de voeding en het ontstaan van nierstenen. Aan het onderzoek deden 44.581 mannen uit de Health Professionals Follow-up Study mee en 73.154 oudere vrouwen en 91.509 jongere vrouwen uit de Nurses’ Health Study I en II. De deelnemers werden gedurende respectievelijk 24 jaar, 26 jaar en 16 jaar gevolgd.
Gedurende de in totaal circa 4,4 miljoen persoonsjaren follow-up werden 6.361 gevallen van nierstenen vastgesteld. Na correctie van de resultaten op mogelijke andere omstandigheden die de resultaten zouden kunnen beïnvloeden, bleek dat de deelnemers in het hoogste kwintiel van netto endogene zuurproductie op basis van het voedingspatroon, een significant verhoogd risico hadden op nierstenen, ten opzichte van degenen in het laagste kwintiel: + 59% voor de mannen, + 48% voor de oudere vrouwen en + 53% voor de jongere vrouwen.
Tevens bleken de mannen en jongere vrouwen in het hoogste kwintiel wat betreft mogelijke zuurbelasting van de nieren op basis van het voedingspatroon een verhoogd risico op nierstenen te hebben van respectievelijk 54% en 30% in vergelijking met het laagste kwintiel. Voor de oudere vrouwen werd een niet-significant verhoogd risico van 8% gevonden.

De onderzoekers geven aan dat hoge consumptie van zuurvormende voeding (zoals veel vlees, vis, ei, soja, peulvruchten, granen en kaas) de uitscheiding van citraat via de urine kan verminderen, hetgeen in verband wordt gebracht met een verhoogd risico op de vorming van nierstenen.

Uit twee andere studies die tijdens deze bijeenkomst in Atlanta (VS) werden gepresenteerd, bleek verder dat een hoge zuurbelasting vanuit de voeding bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie de kans op progressie van de ziekte tot terminaal nierfalen aanzienlijk vergroot.

Charnow JA: Higher Dietary Acid Load Raises Kidney Stone Risk; Renal & Urology News, december 2013.

(17-12-13)