Is stress de oorzaak van overgewicht?

Donderdag 1 mei sprak prof. Achim Peters in het Educatiecentrum van Atrium Innovations over het Selfish Brain. Voor een dertigtal artsen die lid zijn van de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde (AVIG), belichtte hij zijn bijzondere benadering van obesitas.

Stress zorgt volgens Peters voor veranderingen in de hersenen, waardoor de vraag naar energie wordt verstoord. Dit leidt tot overeten en dat leidt weer tot overgewicht. De aanpak van overgewicht is volgens Peters daarom niet afvallen (dat zorgt alleen maar voor extra stress) maar stressreductie. Of mooier nog, het creëren van een volledig veilige omgeving waarin stress zo min mogelijk voorkomt.

Volgens Peters is de aanname dat mensen met overgewicht eerder zouden overlijden dan mensen zonder overgewicht niet helemaal zuiver. In studies waarin deze relatie wordt onderzocht, worden mensen met overgewicht vergeleken met mensen zonder overgewicht. Omdat de laatste groep ook alle gezonde mensen zonder ernstige stresservaringen omvat, is de vergelijking niet helemaal eerlijk. Mensen met overgewicht hebben in hun verleden stress ervaren, wat tot het overgewicht heeft geleid. Om die reden zou deze groep vergeleken moeten worden met mensen die ook stress hebben ervaren maar die geen overgewicht hebben ontwikkeld. Deze mensen hebben de neiging om bij stress juist af te vallen, maar houden hier wel een ‘buikje’ aan over. Wanneer deze twee groepen worden vergeleken, blijkt dat de persoon met overgewicht langer en gezonder leeft dan de persoon die geen overgewicht heeft ontwikkeld als gevolg van de stress. Verondersteld wordt dat de persoon met overgewicht in staat is om zich te ‘beschermen’ tegen stress.

Bekijk de TEDtalk van prof. Achim Peters: The Selfish Brain and the true causes of obesity.

(15-05-14)