Krachttraining verbetert mobiliteit ouderen

Vanaf het zeventigste levensjaar verdwijnt jaarlijks zo’n 1,5% van de spiermassa. Sarcopenie (vermindering van spiermassa en spierkracht) leidt niet alleen tot een slechtere mobiliteit, maar ook tot meer afhankelijkheid, zwakte, minder kwaliteit van leven en een verhoogde kans op chronisch metabole ziekten. Naast een afname van skeletspiervezels en motorneuronen spelen ook veranderde hormoonspiegels, minder calorie- en eiwitinname, ontstekingsmediatoren en vooral minder fysieke activiteit een belangrijke rol bij het ontstaan van sarcopenie.

Wetenschappers van de universiteit van Würzburg en het UMC Charité in Berlijn hebben nu onderzocht welk effect krachttraining zou kunnen hebben op de mobiliteit, de spierkracht en de kwaliteit van leven van ouderen met een verminderde mobiliteit. Het onderzoek werd uitgevoerd met vijftien bewoners van een verzorgingstehuis van 77 jaar en ouder (gemiddelde leeftijd 84 jaar) met een verminderde mobiliteit. Gedurende 8 weken moesten zij tweemaal per week een krachttrainingsprogamma van 45 minuten afwerken. Daarbij werden de borst-, buik-, arm- en beenspieren getraind met behulp van fitnessapparaten. Voor het begin en na afloop van de trainingsperiode werden de mobiliteit (aan de hand van de Elderly Mobility Scale), de spierkracht en de kwaliteit van leven in kaart gebracht.

Tien van de vijftien deelnemers volbrachten het programma van 8 weken. Hun mobiliteit was gemiddeld met 24% toegenomen (zie figuur). Tevens was de spierkracht van de bovenste en onderste ledematen gegroeid (chest press +62%, roeitrainer +97%, butterfly reverse +74%, leg press + 81%, leg extension +108%).

De deelnemers gaven aan dat de kwaliteit van leven niet noemenswaardig was verbeterd. Volgens de onderzoekers zou dit kunnen komen omdat een periode van 8 weken te kort is om aanzienlijke verbeteringen in de kwaliteit van leven te kunnen waarnemen.

elderly_mobility

Individuele verbetering van de mobiliteitsscore op de Elderly Mobility Scale voor het begin en na afloop van de trainingsinterventie voor vrouwen (n = 6) en mannen (n = 4). (Bron: Krist L, Dimeo F, Keil T; Clin Interv Aging 8:443-448, 2013)

Krist L, Dimeo F, Keil T: Can progressive resistance training twice a week improve mobility, muscle strength, and quality of life in very elderly nursing-home residents with impaired mobility? A pilot study; Clin Interv Aging 8:443-448, 2013. Epub 23 april 2013. PMID 23637524.

(13-06-13)