Meer chronische aandoeningen bij obesitas

In 2012 had 30% van de bevolking van 4 jaar en ouder matig overgewicht. Daarnaast had 10% ernstig overgewicht, ofwel obesitas. Deze aandelen zijn de afgelopen decennia gestaag opgelopen.
Ruim 13% van de mensen van 12 jaar of ouder met obesitas geeft aan type II-diabetes te hebben. Dat is negen keer zo veel als bij mensen die niet te zwaar zijn (1,5%). Daarnaast komt onder mensen met obesitas ongeveer vier keer vaker hoge bloeddruk voor, en ongeveer drie keer vaker gewrichtsslijtage en hart- en vaatziekten.
Mensen met matig overgewicht hebben ook meer te maken met deze aandoeningen dan mensen zonder overgewicht, maar het verschil is minder groot dan wanneer er sprake is van obesitas (BMI > 30).

Leeftijd verklaart deel van het verschil

De samenhangen komen deels voort uit verschillen in geslacht en met name leeftijd. Oudere mensen hebben zowel vaker overgewicht als vaker aandoeningen. Als hiermee rekening wordt gehouden, hebben mensen met obesitas echter nog altijd vijfenhalf keer zo vaak type II-diabetes als mensen zonder overgewicht, drie keer vaker een te hoge bloeddruk en twee keer vaker gewrichtsslijtage en hart- en vaatziekten.

Ook vaker minder goede mentale gezondheid

Het aandeel dat aangeeft wel eens angstige of depressieve gevoelens te hebben verschilt nauwelijks tussen mensen met matig overgewicht en mensen zonder overgewicht. Onder mensen met obesitas komt dit echter vaker voor. Ook komt een minder goede mentale gezondheid bij deze mensen vaker voor.

cbs

Chronische aandoeningen naar gewichtsklasse, bevolking van 12 jaar of ouder, 2010/2012.

Zie voor meer diagrammen en meer cijfers de site van het CBS.

Bruggink JW: Obesitas gaat vaak samen met chronische aandoeningen; webmagazine CBS, 28-01-2014.

(30-01-14)