Nederlanders hebben jodium- en vit. D-tekort

In 2010 stelde het RIVM vast dat met name zwangere en lacterende vrouwen absoluut jodium tekortkomen. In de ons omringende landen zijn identieke tekorten vastgesteld. Jodiumtekort kan (mede) de oorzaak zijn van een trage werking van de schildklier, onvruchtbaarheid, het chronisch vermoeidheidssyndroom en fibromyalgie.

Reumatoloog Richard Verheesen ontdekte bij zichzelf, na regelmatig terugkerende sportblessures, een jodiumtekort. Hij onderzocht de omvang van het probleem en vond ook de oorzaak: in de afgelopen decennia is de consumptie van keukenzout en brood steeds geringer geworden. Dat zijn vanouds leveranciers van jodium. De levertraan met jodium is zelfs helemaal verdwenen.
Tijdens het Folia Orthica symposium ‘Ouder worden in beweging’, dat op 19 september jl. plaatsvond in Amersfoort, pleitte Verheesen nadrukkelijk voor een beter preventiebeleid in Nederland. Goede voeding en, waar nodig, suppletie met belangrijke micronutriënten zijn de beste middelen in de strijd tegen chronische ziekten. “Preventie zal een enorme kostenbesparing opleveren.”
Verheesen bekritiseerde ook de officiële norm voor inname van vitamine D. “Tal van recente onderzoeken laten zien dat de ondergrens veel hoger ligt dan we lang hebben aangenomen. Bovendien blijft de rol van vitamine D niet beperkt tot botvitaliteit, maar zijn er ook relaties gevonden met MS, hart- en vaatziekten, vormen van kanker en volksziekte nummer één: diabetes”, aldus Verheesen.
Veel sprekers op het Folia Orthica symposium wezen in hun voordracht op het belang van voldoende vitamine D.

(20-9-13)