Paleovoeding lijkt gunstig voor diabetes en hvz

Zoals ook op het laatste Folia Orthica Symposium duidelijk werd stijgt het aantal mensen met het metabool syndroom in rap tempo en zijn ook de gevolgen voor de gezondheid niet mals. Bij het metabool syndroom is er sprake van hoge bloeddruk, grote buikomtrek, verhoogde suiker- en/of verhoogde cholesterolwaarden. Het metabool syndroom leidt onder andere tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, suikerziekte en complicaties daarvan.
Aanpassen van voeding en leefstijl kan invloed hebben op alle aspecten van het metabool syndroom. Een van de voedingsaanpassingen die mogelijk kunnen helpen is een paleolithische voeding. Deze voeding is gebaseerd op de voeding die de mens in de oertijd gebruikte. Sinds de oertijd zijn genetische veranderingen in het menselijk lichaam miniem geweest, terwijl onze leefstijl en voedingspatronen in relatief korte tijd ingrijpend zijn veranderd. Het metabool syndroom is een waarschijnlijk gevolg van die discrepantie tussen voeding en genetica.

De studie van het Louis Bolk Instituut laat zien dat een paleolithische voeding een positief effect heeft op bloeddruk, cholesterolwaarden en insulineresistentie bij mensen met ten minste twee kenmerken van het metabool syndroom. Dit werd aangetoond door achttien mensen gedurende twee weken op een paleolithische voeding te zetten en veertien mensen, dienend als controlegroep, op een voeding die gebaseerd is op de Nederlandse richtlijnen Gezonde Voeding van de Gezondheidsraad.

Suikerwaarde, darmpermeabiliteit, ontstekingsmarkers en cortisolgehalte lijken niet te worden beïnvloed door de paleovoeding. Daarnaast bleken deelnemers die paleolithische voeding aten iets aan gewicht te verliezen (gemiddeld 1,32 kg) ondanks inspanningen om dit te voorkomen. Na correctie voor het gewichtsverlies bleven de gunstige effecten op bloeddruk en cholesterol overigens bestaan. Het onderzoek betreft een pilotstudie, wat inhoudt dat de resultaten bevestigd dienen te worden in groter onderzoek.

In het aprilnummer van Voedingswaarde zal een uitgebreide samenvatting van dit onderzoek verschijnen.

Boers I et al.: Favourable effects of consuming a Palaeolithic-type diet on characteristics of the metabolic syndrome: a randomized controlled pilot-study; Lipids in Health and Disease 12:160, 2014. PMID 25304296.

(041214)