Probiotica blijven veelbesproken

Onlangs verscheen er bij Wageningen Academic Publishers een opinieartikel van professor Ger Rijkers, een van de sprekers op het Folia Orthica symposium ‘Ouder worden in beweging’ van 19 september jl. In zijn artikel vraagt Rijkers zich samen met collega K.H. Binnendijk af wat een betere methode zou zijn voor de EFSA om een gezondheidsvoordeel te beoordelen. De heren betogen dat in toekomstige claims, gekeurd door de EFSA, het gezondheidseffect verder gespecificeerd zou moeten worden en toegespitst op de doelgroep. Dit maakt een claim beter te onderbouwen, waardoor deze eerder kan worden goedgekeurd. Hiermee worden probiotica ook voor gezondheidsprofessionals makkelijker inzetbaar voor een bepaalde cliënt.

De afgelopen weken zijn meerdere interessante publicaties verschenen over probiotica en over associaties tussen microbiota en gezondheid. Zo is (opnieuw) een relatie gevonden tussen de darmmicrobiota en autisme. De diversiteit aan stammen is bij autisten lager, met een specifiek verminderd aantal Prevotella, Coprococcus and Veillonellacea [1]. In een ander onderzoek, een interventiestudie, kregen 33 autistische kinderen gedurende een half jaar 10 miljard KVE toegediend met een mix van Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus delbruecki, Bifdobacteria longum, Bifdobacteria bifdum; 2 miljard van elk. Daarnaast kregen ze een mix van verschillende ondersteunende stoffen, waaronder peptidoglycaan, muramyl peptiden, en DNA-fragmenten van de L rhamnosus V-stam. Ongeveer de helft van de respondenten noteerde vermindering van de ernst van klachten over de stoelgang, zowel constipatie (52%) als diarree (48%). 88% constateerde verbetering in de ATEC (Autism Treatment Evaluation Checklist)-score, een methode om autisme-symptomen te kwantificeren. ATEC-onderdelen als spraak, taal en communicatie, sociale vaardigheden, sensorisch en cognitief bewustzijn en algemene gezondheid en gedrag verbeterden bij het gebruik van probiotica [4]. In de periode van drie weken voor aanvang van de interventieperiode werden de eerste metingen gedaan; in de drie weken erna de tweede metingen. Het verschil tussen deze metingen bepaalde het resultaat; er was geen controlegroep.

Ook is in Nature opnieuw bevestigd dat de darmflora van dikke en dunne mensen significant anders is, met voornamelijk minder variatie in de groep mensen die te zwaar waren. Een kwart van de mensen heeft door een povere darmflora grotere kans om overgewicht te ontwikkelen.

In een Italiaanse studie consumeerden 12 vrouwen met constipatieklachten met een gemiddelde leeftijd van 82 jaar dagelijks 250 gyoghurt, die Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) en fructo-oligosaccharide (FOS) bevatte. Hoewel de hoeveelheden LGG en bifidobacteriën in de darm niet aantoonbaar waren toegenomen na vier weken gebruik van de yoghurt, werd wel significante verbetering gevonden op gebied van darmperistaltiek en ontlastingspatroon. Dit effect was twee weken na de interventieperiode nog steeds aantoonbaar [2].

Ger Rijkers besprak op het symposium ‘Ouder worden in beweging’ al het belang van de darmmicrobiota bij onder andere het immuunsysteem. In een recente publicatie is de associatie tussen darmflora en reumatoïde artritis nader toegelicht, wat zijn verhaal sterkt. De auteurs verwachten dat veranderingen in darmepitheel en -permeabiliteit, verlies van immunologische tolerantie (overgevoeligheid) voor de componenten van de eigen microbiota en de verplaatsing van geactiveerde immuuncellen en antigenen naar de gewrichten, een rol spelen [3].

1. Kang D-W et al.: Reduced Incidence of Prevotella and Other Fermenters in Intestinal Microflora of Autistic Children; PLoS ONE 8(7):e68322, 2013. PMID 23844187.
2. Granata M et al.: Synbiotic yogurt consumption by healthy adults and the elderly: The fate of bifidobacteria and LGG probiotic strain; International Journal of Food Sciences and Nutrition 64(2):162-168, 2013. PMID 22946635.
3. Yeoh N et al: The role of the microbiome in rheumatic diseases; Curr Rheumatol Rep 15(3):314, 2013. PMID 23378145.
4. West R et al.: Improvements in gastrointestinal symptoms among children with autism spectrum disorder receiving the delpro® probiotic and immunomodulator formulation; Probiotics & Health, 2013.

(3-10-13)