Probiotica verminderen PDS-symptomen

In de afgelopen decennia zijn probiotica steeds vaker ingezet voor uitlopende problemen. Enkele voorbeelden zijn ontstekingen aan de darmen (ziekte van Crohn, colitis ulcerosa), prikkelbare darm en allergieën.[1] Ook bij preventief gebruik bij antibiotica-geassocieerde diarree en infecties bij kinderen zijn probiotica effectief.
Chronische aandoeningen aan de darm zijn vaak moeilijk te behandelen. Medicatie moet systemisch worden gebruikt, waardoor vervelende bijwerkingen kunnen ontstaan. Probiotica vormen een goed alternatief:  ze kunnen gericht worden toegepast en geven zelden bijwerkingen.

Recent Engels onderzoek vond plaats onder 186 patiënten met PDS.[2] De interventie bestond uit een probioticum van meerdere stammen tegenover een placebo. Na drie maanden werd het verschil gemeten met behulp van een vragenlijst over de ernst van de symptomen (IBS-symptom severity score) en de kwaliteit van leven score (IBS-quality of life).
Het probioticum zorgde voor een significante vermindering op de IBS-SSS score, zonder bijwerkingen. Er werd geen significant verschil gevonden voor de kwaliteit van leven. Deze studie bevestigt een eerdere meta-analyse over probiotica en PDS.[3] Hierin werd ook een vermindering van de symptomen gezien, met een reductie van 35%.

1. Floch MH: Recommendations for Probiotic Use in Humans - A 2014 Update; Pharmaceuticals 7(10):999-1007, 2014. PMID 25310351.
2. Sisson G et al.: Randomised clinical trial: a liquid multi‐strain probiotic vs. placebo in the irritable bowel syndrome – a 12 week double‐blind study; Alimentary Pharmacology & Therapeutics 40(1):51-62, 2014. PMID 24815298.
3. Hungin AP et al.: Systematic review: probiotics in the management of lower gastrointestinal symptoms in clinical practice – an evidence‐based international guide; Alimentary Pharmacology & Therapeutics 38(8):864-886, 2013. PMID 23981066.

(231014)