Steeds meer kinderen met ernstig overgewicht

In 1980, 1997 en 2009 is gekeken bij hoeveel kinderen er sprake is van morbide obesitas. Bij morbide obesitas is er een levensbedreigend risico op het krijgen van ernstige ziekten als gevolg van het overgewicht. Meer dan de helft van de kinderen met morbide obesitas heeft een verhoogde bloeddruk en tweederde van deze kinderen heeft een of meer risicofactoren voor het krijgen van hart- en vaatziekten.
In totaal werden de gegevens van bijna 55.000 kinderen bestudeerd. Hieruit bleek dat 0,59% van de jongens van Nederlandse komaf en 0,53% van de meisjes van Nederlandse komaf in 2009 morbide obesitas had. Dit is significant hoger dan in 1980, toen lag het percentage van kinderen met morbide obesitas nog op 0,08. Bij kinderen van Marokkaanse komaf ligt dit percentage nog hoger: bij deze groep komt morbide obesitas 2-3 keer zo vaak voor en kinderen van Turkse komaf hebben zelfs 3-4 keer vaker morbide obesitas dan kinderen van Nederlandse komaf.

Ook baby’s blijken te dik, vooral doordat ze te weinig bewegen, te veel in kinderzitjes zitten en te veel te eten krijgen, bijvoorbeeld voor het slapen gaan.

figuur_dikke_kinderen

Trend in morbide obesitas onder kinderen van Nederlandse komaf (1980-2009) en onder kinderen van Turkse of Marokkaanse afkomst (1997-2009).

Opvallend is dat in grote steden de trend van het toenemen van het aantal kinderen met overgewicht (dus niet morbide obesitas) juist een omslagpunt lijkt te hebben bereikt. Een onlangs gepubliceerd onderzoek in het ‘Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde’ laat zien dat het aantal kinderen uit Den Haag met minder ernstige vormen van overgewicht in de afgelopen jaren is gedaald. In deze studie is alleen gekeken naar kinderen (3-16 jaar) uit Den Haag, en naar de periode 1999-2011. In deze periode is het aantal Haagse kinderen van Nederlandse komaf met overgewicht gedaald van 13% naar 11%. Turkse kinderen werden daarentegen wel iets dikker. Bij deze groep steeg het percentage kinderen met overgewicht van 25 naar 32.

Van Dommelen P et al.: Trends in a Life Threatening condition: Morbid Obesity in Dutch, Turkish and Moroccan Children in The Netherlands; Plos One 9(4):e94299, 2014. PMID 24732729.
De Wilde JA et al.: Aantal te dikke kinderen neemt langzaam af; Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 158:A7350, 2014.

(29-05-14)figuur_dikke_kinderen