Suiker en frisdrank mogelijk slecht voor nieren

Van 5-10 november vond in Atlanta (VS) de Kidney Week van de American Society of Nephrology plaats. Daar werden talloze nieuwe onderzoeken in relatie tot nieraandoeningen gepresenteerd, waaronder twee studies waaruit een mogelijk negatief effect van suiker en frisdrank op de nieren blijkt.

In het eerste onderzoek is gekeken naar een mogelijke relatie tussen frisdrankconsumptie en proteïnurie. Bij proteïnurie is sprake van een aanhoudend verhoogde uitscheiding van eiwitten via de urine en het duidt op een nieraandoening. Aan het onderzoek namen 7.976 gezonde medewerkers van de universiteit van Osaka deel. De deelnemers hadden gemiddeld een leeftijd van 33 jaar, een BMI van 21,4, een bloeddruk van 113/71 mm Hg en een normale nierfunctie. Middels een vragenlijst moesten ze hun frisdrankconsumptie (0, 1 of 2 en meer glazen per dag) aangeven. Daaruit bleek dat 3.579 mensen geen frisdrank dronken, 3.055 mensen een glas per dag en 1.342 mensen twee of meer glazen per dag. Na 2,9 jaar follow-up ontwikkelden respectievelijk 301 mensen (8,4%), 272 mensen (8,9%) en 144 mensen (10,7%) proteïnurie.
Ook na correctie voor andere klinisch relevante factoren bleek een frisdrankconsumptie van twee of meer glazen per dag een duidelijk voorspellende factor voor proteïnurie.

Het andere onderzoek werd uitgevoerd bij ratten. Onderzoekers van de Case Western Reserve University in Cleveland (VS) vonden dat de nieren van de proefdieren bij een matige inname van fructose (drinkwater met 20% fructose) gevoeliger werden voor angiotensine II, het hormoon dat de zoutbalans reguleert. Dit leidt tot een verhoogde reabsorptie van zout in de nieren. De uitkomsten van dit onderzoek zouden van pas kunnen komen bij het vinden van een verklaring waarom de consumptie van glucose-fructosestroop (high-fructose corn syrup; HFCS), een zoetstof die veel in frisdranken wordt toegepast, bijdraagt aan de incidentie van diabetes, obesitas, nierfalen en hoge bloeddruk.

Yamamoto R et al.: Soft Drink Intake and Prediction of Proteinuria: A Retrospective Cohort Study; Kidney Week 2013 Abstracts, SA-PO241, J Am Soc Nephrol 24, 2013.
Gonzales-Vincente A et al.: Chronic Consumption of Fructose Increases Proximal Tubular Transport by Enhancing the Sensitivity to Angiotensin II; Kidney Week 2013 Abstracts, TH-PO611, J Am Soc Nephrol 24, 2013.
Soft drinks and sugar in the diet may have negative effects on the kidneys; EurekAlert, 9 nov. 2013.

(22-11-13)