Te vroeg geboren baby’s hebben baat bij extra nutriënten

Door te vroeg geboren kinderen te voeden met deze extra nutriënten ontwikkelen ze minder vetweefsel en hebben ze een betere botaanmaak dan te vroeg geboren baby’s die normale voeding krijgen. Dit zorgt op latere leeftijd mogelijk ook voor een kleinere kans op diabetes en hart- en vaatziekten. Arts-onderzoeker Monique van de Lagemaat is op 21 maart gepromoveerd bij VU medisch centrum Amsterdam op onderzoek onder te vroeg geboren baby’s.

Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 2.500 kinderen geboren na minder dan 32 weken zwangerschapsduur of met een geboortegewicht lager dan 1.500 gram. Deze kinderen hebben vaak tekorten aan voedingsstoffen. Deze tekorten kunnen leiden tot verminderde botaanmaak en vertraagde groei. Wanneer deze groei later wordt ingehaald, gaat dat gepaard met de opbouw van veel vetweefsel. Dit kan dan leiden tot de ontwikkeling van diabetes en/of hart- en vaatziekten. Om tekorten zoveel mogelijk te voorkomen krijgen te vroeg geboren kinderen aangepaste voeding na ontslag uit het ziekenhuis.

Monique van de Lagemaat van kindergeneeskunde VUmc onderzocht het effect van aangepaste voeding met meer eiwitten en andere nutriënten (o.a. vitamine D, fosfor, calcium, ijzer, alfa-linoleenzuur en DHA) op de groeisnelheid van te vroeg geboren kinderen en op hun aanmaak van bot- en vetweefsel. Dit vergeleek zij met de groeisnelheid van kinderen zonder aangepaste voeding.
Uit haar onderzoek blijkt dat te vroeg geboren kinderen die aangepaste voeding krijgen even snel groeien als te vroeg geboren kinderen die geen aangepaste voeding krijgen. Maar zij hebben dus wel een lagere aanwas van vetweefsel en een hogere botaanmaak.

Er loopt inmiddels aanvullend onderzoek naar de effecten van deze aangepaste voeding op lange termijn.

Van de Lagemaat M: The effects of postdischarge nutrition on growth, body composition, and bone development of preterm infants; Vrije Universiteit Amsterdam, maart 2014.
Persbericht VUmc, 18-3-2014.

(28-03-14)