23e Folia Orthica symposium: Butyraat, geproduceerd door darmbacteriën, cruciale factor bij allergische ziekten

21 september 2015

Immunoloog prof. Ger Rijkers bracht een primeur in zijn lezing over voedselovergevoeligheid op het Folia Orthica symposium van afgelopen 17 september. Het korte-keten-vetzuur butyraat werkt preventief op het ontwikkelen van eczeem bij heel jonge kinderen. Rijkers is een van de onderzoekers die deze bevinding beschrijft in een artikel in de actuele editie van het wetenschappelijke tijdschrift Beneficial Microbes.

Tijdens het Folia Orthica symposium met als titel ‘Voedsel en Overgevoeligheid’ werd in alle lezingen de rol van probiotica bij voedselovergevoeligheden besproken.

Prof. Rijkers presenteerde baanbrekend en nieuw onderzoek naar de betekenis van probiotica bij de behandeling van heel jonge kinderen met een groot risico op het ontwikkelen van eczeem.

Dit onderzoek, dat plaatsvond in het kader van de lang lopende PandA-studie, toont aan dat kinderen met een relatief hoge concentratie butyraat in hun feces veel minder kans maken op het krijgen van eczeem dan vergelijkbare kinderen met weinig butyraat in hun feces.
De onderzoekers concluderen: ‘Deze uitkomst benadrukt de rol die bacteriële metabolieten kunnen spelen in de ontwikkeling van het immuunsysteem, zelfs al vóórdat een allergie-aandoening zich klinisch manifesteert.’

Butyraat is een vetzuur dat geproduceerd wordt door darmbacteriën.
In de PandA-studie leidde het toedienen van probiotica* tot hogere concentraties butyraat en gaf hiermee logischerwijs een verklaring voor de verminderde ontwikkeling van eczeem die gezien werd bij de kinderen. In ander onderzoek is aangetoond dat butyraat een positieve invloed heeft op regulerende cellen van het immuunsysteem, waarmee de gevonden link verder ondersteund wordt.

*De PandA studies zijn gedaan met Ecologic® Panda, een specifiek  multispecies en -strain probiotica mix;  verkrijgbaar als Orthiflor Start

Doelstelling van de Folia Orthica Symposia, georganiseerd door Stichting Educatie Atrium Innovations, is de uitwisseling van recente wetenschappelijke kennis, vernieuwende concepten en technische doorbraken over gekozen aandoeningen. Het is van belang behandelingsmogelijkheden te schetsen voor patiënten die leiden aan deze aandoeningen. Daarbij is er bijzondere aandacht voor de rol van voeding in de etiologie, maar ook in de behandeling van deze aandoeningen. De symposia hebben een informatief karakter, combineren ervaringen uit wetenschappelijk onderzoek en de dagelijkse praktijk en zijn gericht op behandelaars, zorgverleners en onderzoekers.