23e Folia Orthica symposium: rol voor probiotica bij voedselovergevoeligheid

17 september 2015

Eén op de vier Nederlanders ervaart fysieke klachten na het nuttigen van bepaalde voedings-middelen. Meestal zien deze mensen vervolgens definitief af van het consumeren van deze voedingsmiddelen. Volgens recente inzichten is dat lang niet altijd de beste strategie. Suppletie met probiotica lijkt een goede interventie, soms zelfs beter dan eliminatie van een voedingsmiddel.
Dit stelde  immunoloog prof. Ger Rijkers, die aangaf dat er binnen enkele dagen belangrijk nieuws verschijnt over het gebruik van probiotica ter preventie van eczeem.*

Het 23-ste Folia Orthica symposium van 17 september jl. had als thema Voedsel en Overgevoeligheid. Darm, microbiota en immuunsysteem vormen de schakel tussen voedsel en systemische klachten.
De rode draad door alle presentaties was de betekenis van probiotica. Aan voedselovergevoeligheid kunnen zowel genetische, epigenetische, mitochondriale als microbiële factoren ten grondslag liggen. Een voedselovergevoeligheid kan in álle systemen klachten teweegbrengen. Ook de manier waarop voedsel wordt geproduceerd en industrieel bewerkt kan bijdragen aan het ontstaan van voedselovergevoeligheden, vertelde drs. Anna Kruyswijk, een van de dagvoorzitters van het symposium.

Volgens prof. Huub Savelkoul worden voedselovergevoeligheden vaak niet herkend, temeer daar ze gedurende het leven van karakter kunnen veranderen. Voeding kan overgevoeligheid induceren, maar net zo goed, samen met probiotica, ingezet worden om zo’n overgevoeligheid te onderdrukken. Bij koemelkallergie blijkt een goede anamnese en diagnostiek, zo betoogde diëtiste Els van den Heuvel, noodzakelijk om onnodige eliminaties te vermijden. Belangrijk zijn een individueel behandelplan en het juiste moment om allergenen te introduceren.

Met hun ervaring en kennis hebben de zes sprekers op dit symposium de wetenschap en de praktijk met elkaar weten te verbinden, op het raakvlak tussen de reguliere en integrale geneeskunde.

Doelstelling van de Folia Orthica Symposia, georganiseerd door Stichting Educatie Atrium Innovations, is de uitwisseling van recente wetenschappelijke kennis, vernieuwende concepten en technische doorbraken over gekozen aandoeningen. Het is van belang behandelingsmogelijkheden te schetsen voor patiënten die leiden aan deze aandoeningen. Daarbij is er bijzondere aandacht voor de rol van voeding in de etiologie, maar ook in de behandeling van deze aandoeningen. De symposia hebben een informatief karakter, combineren ervaringen uit wetenschappelijk onderzoek en de dagelijkse praktijk en zijn gericht op behandelaars, zorgverleners en onderzoekers.