Foliumzuur vermindert kans op kleine baby

Deze kinderen worden ook wel aangeduid als SGA-baby’s. SGA staat voor Small for Gestational Age. Een SGA-kind kan zowel te vroeg als op tijd worden geboren, maar heeft voor de duur van de zwangerschap een te geringe lengte en/of een te laag gewicht. Een kind dat na 40 weken zwangerschap ter wereld komt is gemiddeld 50 cm lang en heeft een gewicht rond de 3.500 g. SGA-baby’s hebben meestal een geboortegewicht dat lager is dan het zgn. tiende percentiel (slechts 10% van de baby’s met een zelfde duur van de zwangerschap is kleiner dan een SGA-baby).

Voor deze studie hebben Victoria Hodgetts en haar collega’s van de universiteit van Birmingham door middel van bevolkingsonderzoek en literatuuronderzoek met meta-analyse gegevens verzameld over foliumzuur suppletie van de (aanstaande) moeders en geboortegewicht en -lengte van de baby’s. Bij in totaal 92.133 zwangerschappen had de moeder tijdens de zwangerschap foliumzuur geslikt. Van 39.416 zwangerschappen was ook bekend wanneer met de foliumzuursuppletie was begonnen. In ruim een kwart van de gevallen was de moeder al voor de conceptie gestart met foliumzuursuppletie.

In de groep moeders die noch voor noch tijdens de zwangerschap foliumzuur hadden gebruikt werden de meeste SGA-baby’s geboren: 16,3%. Bij moeders die tijdens de zwangerschap foliumzuur hadden gebruikt was in 13,4% van de gevallen sprake van een SGA-baby. In de groep moeders die ook al voor de zwangerschap foliumzuur gebruikten bedroeg het percentage SGA-baby’s slechts 9,9. Het aantal SGA-baby’s dat in het vijfde percentiel van geboortegewicht (slechts 5% van de baby’s met een zelfde duur van de zwangerschap weegt hetzelfde of minder) viel, was in deze groep bijna de helt lager dan bij moeders die geen foliumzuur hadden gebruikt (4,8% vs. 8,9%).

De wetenschappers constateren dat foliumzuursuppletie het risico op een SGA-baby aanzienlijk kan verkleinen, mits al voor de conceptie met suppletie wordt begonnen.

Hodgetts V et al.: Effectiveness of folic acid supplementation in pregnancy on reducing the risk of small-for-gestational ageneonates: a population study, systematic review and meta-analysis; BJOG, 26 november 2014 [Epub ahead of print]. PMID 25424556.

(290115)