Mensen met obesitas hebben een andere hersenstructuur

Bij mensen met obesitas lijkt vooral het beloningssysteem anders te werken dan bij mensen met een gezond gewicht. Dit hebben onderzoekers van het UMC Utrecht en de Universiteit van Barcelona ontdekt. Het beloningssysteem zorgt ervoor dat je je beloond voelt na een prikkel.  Wanneer dit systeem ontregeld is, kunnen verschillende soorten verslaving ontstaan, zoals die aan verdovende middelen, gokken, maar ook aan voedsel. Mensen met een dergelijke ontregeling zijn gevoeliger voor prikkels die aanzetten tot eten dan anderen, zeker wanneer voedsel overvloedig aanwezig is.

In het onderzoek werden MRI-beelden gemaakt van de hersenen van 31 proefpersonen tussen de 12 en 39 jaar met een BMI hoger dan 30. In deze beelden werd de microstructuur van de witte stof van de hersenen zichtbaar. Deze beelden werden vergeleken met de scans van 32 mensen met een gezond gewicht. De onderzoekers vonden verschillen in de verbindingen tussen de cortex (het voorste deel van de hersenen dat van belang is voor het plannen) en dieper gelegen delen als de nucleus accumbens (betrokken bij de regulatie van emoties). De verschillen tussen mensen met obesitas en zonder obesitas lijken zich al op vrij jonge leeftijd voor te doen.  Dit wijst erop dat de hersenstructuur mogelijk ten grondslag ligt aan obesitas.

De onderzoekers hebben hiermee laten zien dat mensen die aanleg hebben om dik te worden gevoeliger zijn voor prikkels die aanzetten tot eten dan mensen met een gezond gewicht. Deze gevoeligheid kan leiden tot overgewicht wanneer voedsel overvloedig aanwezig is. Gewoon minder eten, wat tot nu toe vooral wordt geadviseerd bij mensen met overgewicht, is wellicht niet de beste maatregel. Als voedselprikkels inderdaad anders worden verwerkt, is het volgens de onderzoekers beter om een deel van de behandeling ook daarop te richten.

Marqués-Iturra et al. Affected connectivity organization of the reward system structure in obesity. Neuroimage. 2015 May 1;111:100-6. Epub 2015 Feb 14.