Microbiota in eerste levensjaar voorspelt allergie

Het onderzoek maakt deel uit van een groter project: de CHILD (Canadian Healthy Infant Longitudinal Development) -studie. In dit project worden gegevens verzameld van 2.500 kinderen vanaf de geboorte tot de leeftijd van 5 jaar, met als doel meer inzicht te krijgen in welke rol genetische en omgevingsfactoren spelen bij de ontwikkeling van voedselallergieën en astma.

In dit onderdeel van het project namen de onderzoekers van 166 baby’s in de leeftijd van 3 tot 12 maanden fecesmonsters en analyseerden de aanwezige darmmicrobiota. Overgevoeligheid  werd vastgesteld met een huidpriktest bij een leeftijd van 12 maanden.
In totaal bleken 12 baby’s gevoelig voor een of meer voedselallergenen. Bij deze baby’s waren zowel bij 3 maanden als bij 12 maanden oud Enterobacteriaceae oververtegenwoordigd en Bacteroidaceae ondervertegenwoordigd in de darmmicrobiota. Verder was er bij een leeftijd van 3 maanden minder microbiotische variatie in de darm en hadden de baby’s geringere aantallen Ruminococcaceae op eenjarige leeftijd.
Op basis van de gevonden waarden werden de baby’s ingedeeld in vier groepen (kwartielen). Elk kwartiel toename in variatie van de darmmicrobiota bij 3 maanden oud was geassocieerd met 55% vermindering van het risico op voedselovergevoeligheid bij 12 maanden oud. Elk kwartiel toename van de verhouding Enterobacteriaceae/Bacteroidaceae was geassocieerd met een verdubbeling van het risico op overgevoeligheid.

De gevonden relaties zijn volgens de onderzoekers onafhankelijk van factoren die de samenstelling en omvang van de darmmicrobiota ongunstig beïnvloeden: geboorte via een keizersnede, geen borstvoeding en gebruik van antibiotica.
Hoewel de meeste baby’s met een voedselovergevoeligheid niet noodzakelijkerwijs een allergie hoeven te ontwikkelen, lopen ze meer de kans om op latere leeftijd eczeem, astma of allergische rhinitis te krijgen. Darmkolonisatie op zeer jonge leeftijd kan dus mede van invloed zijn op het ontwikkelen van atopische aandoeningen, waaronder voedselallergie. Het beïnvloeden van deze kolonisatie zou een nieuw doel voor interventie kunnen zijn, aldus de onderzoekers.

Azad MB et al.: Infant gut microbiota and food sensitization: associations in the first year of life; Clin. Exp. Allergy 45(3):632-643, 2015. PMID 25599982.

(080415)