Darmbacteriën tegen longziekten

Uit een studie in muizen, uitgevoerd door het Amsterdam Medisch Centrum (AMC), blijkt dat de bacteriën in de darm kunnen beschermen tegen de ontwikkeling van longontsteking. Er zijn veel aanwijzingen dat het immuunsysteem beïnvloed wordt door de darmmicrobiota. De rol die darmbacteriën spelen bij longontsteking was nog niet eerder onderzocht.

Om het effect van de darmmicrobiota op de ontwikkeling van longontsteking te onderzoeken verdeelden de wetenschappers een aantal muizen in 2 groepen. Beide groepen werden besmet met de bacterie die longontsteking veroorzaakt (Streptococcus pneumoniae), maar 1 groep werd voorafgaand aan deze infectie eerst 3 weken behandeld met een breedspectrum antibioticum. De groep die het antibioticum had gekregen kon zich veel slechter verweren tegen de bacterie die longontsteking veroorzaakt. Men zag meer inflammatie, orgaanschade en sterfte in de groep die behandeld was met antibiotica voorafgaand aan de infectie. De macrofagen in de darm van de muizen die het antibioticum kregen bleken de S. pneumoniae veel minder goed te kunnen fagocyteren dan de gezonde muizen. Om deze bevinden verder te kunnen onderbouwen voerden de wetenschappers een poeptransplantatie uit bij de muizen die antibiotica hadden gekregen, deze muizen kregen de ontlasting toegediend van de gezonde muizen. Het bleek dat de muizen na de poeptransplantatie zich weer beter konden verweren tegen de bacterie. Hieruit blijkt het beschermende effect van darmbacteriën tegen de ontwikkeling van longontsteking.

Bron: Tim J Schuijt, et al. The gut microbiota plays a protective role in the host defence against pneumococcal pneumonia. Gut (2015);0:1-9.