Nicotinamide kan aantal gevallen huidkanker helpen verminderen

In Australië komen niet-melanome vormen van huidkanker 4 keer zo vaak voor als alle andere vormen van kanker bij elkaar.  Met name blanke mensen hebben in Australië een grotere kans op huidkanker door de blootstelling aan intense UV-straling (uit zonlicht). UV-straling vergroot de kans op huidkanker door beschadiging van DNA en de remming van DNA-reparaties in de huid door het uitputten van adenosinetrifosfaat (ATP) voorraden. Ook kan langdurige blootstelling aan intense UV-straling de anti-tumor immuniteit in de huid onderdrukken.

In totaal werden 386 mensen, die minimaal 2 keer eerder een niet-melanome vorm van huidkanker hebben gehad, opgedeeld in 2 groepen. De deelnemers kregen gedurende een jaar dagelijks 2 keer 500 mg nicotinamide of placebo’s toegediend. De mensen die nicotinamide kregen toegediend bleken 23% minder nieuwe gevallen van niet-melanome huidkanker te hebben ontwikkeld.

Nicotinamide vormt de voorloper van nicotinamideadeninedinucleotide (NAD+), welke een cofactor is voor de productie van ATP. ATP voorziet de cellen in het lichaam van energie. Nicotinamide voorkomt dat de cellulaire ATP voorraad uitgeput raakt en dat DNA reparatie plaats kan blijven vinden. Daarnaast reduceert nicotinamide de door UV-straling veroorzaakte onderdrukking van de immuniteit in de huid.

Het gunstige effect van nicotinamide zette niet voort na afloop van de behandeling. Verder onderzoek naar de effecten en veiligheid van langdurig gebruik van nicotinamide is nog niet gedaan. Bijkomend voordeel is dat het hierbij niet gaat om de zogeheten flush variant (nicotinezuur), welke vaatverwijdende bijwerkingen heeft zoals blozen, jeuk, lage bloeddruk en hoofdpijn. Een kanttekening is wel dat door de geografische ligging Australië een uitzonderlijke plek is waar de blootstelling aan schadelijke UV-straling zeer hoog is. Verder zijn vooral patiënten die reeds huidkanker hebben gehad meer gebaat bij een interventie met nicotinamide. Gezonde mensen en patiënten met andere aandoeningen hebben wellicht geen of minder baat.

Desalniettemin laat een analyse zien dat de zorgkosten voor niet-melanome huidkanker in Australië gehalveerd zouden kunnen worden. Door de preventieve werking die uit zou gaan van nicotinamide, wordt voor elke uitgegeven Australische dollar, 2 dollars bespaard. Of andere landen ook baat zouden kunnen hebben van deze strategie is echter nog niet duidelijk. In Amerika worden de jaarlijkse zorgkosten van deze vorm van huidkanker geschat op ruim 4800 miljoen dollar. Met het suppleren van nicotinamide zou daar mogelijkerwijs honderden miljoenen dollars op bespaard kunnen worden. De European Food Safety Authority (EFSA) raadt als bovengrens 900 mg nicotinamide per dag aan. Gevolgen van toxiciteit zijn echter pas waarneembaar na overschrijding van 3 g nicotinamide per dag.

Reference:

  1. Chen, A.C., et al., A Phase 3 Randomized Trial of Nicotinamide for Skin-Cancer Chemoprevention. N Engl J Med, 2015. 373(17): p. 1618-26.
  2. Knip, M., et al., Safety of high-dose nicotinamide: a review. Diabetologia, 2000. 43(11): p. 1337-45.