Probiotische bacterie mogelijk effectief tegen longontsteking veroorzakende bacterie.

S. pneumoniae komt bij sommige mensen voor in de neusholte en kan bij kwetsbare mensen leiden tot een long-, middenoor-, neusbijholte- en hersenvliesontsteking. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), leidt de S. pneumoniae bacterie wereldwijd tot meer dan een miljoen slachtoffers, waarvan het merendeel in ontwikkelingslanden woont en jonger dan 5 jaar is.

Het viel de onderzoekers op dat C. accolens in grote aantallen aanwezig was in kinderen die geen S. pneumoniae bacteriën in hun neuzen hadden. Ze toonden met een in vitro experiment aan dat C. accolens, op een medium van triacylglycerol moleculen (glycerol moleculen met 3 vetzuren) die waarschijnlijk voorkomen in de neusholte, de groei van S. pneumoniae kon remmen. Tevens bleek dat C. accolens LipS1 - een triacylglycerol lipase - nodig had om uit triacylglycerol oliezuur en andere vrije vetzuren aan te maken om zo de groei van S. pneumoniae te remmen.

Het is al langer bekend dat vrije vetzuren een antibacteriële werking hebben. Oliezuur remt de groei van S. pneumoniae door het membraan van de bacterie te depolariseren en aan te zetten tot cel breuk. De onderzoekers veronderstellen dat de aanwezigheid van grote aantallen van C. accolens in de neusholte de mogelijkheid voor S. pneumoniae om zich daar te vestigen aanzienlijk doet verkleinen. Het is echter nog niet duidelijk of ook andere bacteriën die tot de soort Corynebacterium behoren de groei van S. pneumoniae remmen. Het onderzoek maakt wel de weg vrij om meer onderzoek op te stellen naar de mogelijke inzetbaarheid van C. accolens om infecties en overwoekering door ziekmakende bacteriën te bestrijden.

Referentie:

Bomar, L., et al., Corynebacterium accolens Releases Antipneumococcal Free Fatty Acids from Human Nostril and Skin Surface Triacylglycerols. MBio, 2015. 7(1).