Microbioom kan darmvliesontsteking door NSAID gebruik helpen te verminderen

NSAIDs zijn een van de meest gebruikte type medicijnen ter wereld en worden veelal ingezet om pijn te verlichten of koorts te bestrijden. Ondanks de grote effectiviteit van NSAIDs bij pijnbestrijding, kan overmatig gebruik van NSAIDs schadelijk zijn voor het maagdarmkanaal. Verondersteld wordt dat NSAIDs leiden tot het afsterven van enterocyten (darmcellen), een verhoogde permeabiliteit van het darmslijmvlies, en een grotere blootstelling aan schadelijke darmbacteriën en hun uitscheidingsproducten, zoals lipopolysacharide (LPS). Hierbij wordt met name het jejunum en ileum van de dunne darm aangetast. Ook is het vermoeden dat de samenstelling van de darmmicrobiota veranderd wordt door het gebruik van NSAIDs.

De wetenschappers wilden onderzoeken of indool, de schadelijke effecten van NSAID gebruik kon verminderen. De onderzoekers stellen dat indool de darmbarrière functie verbetert en ontstekingen in de darmen remt.

Tijdens het onderzoek kregen 20 muizen gedurende een week een NSAID (indomethacin, 5 mg/kg), indool,  indomethacin én indool, of een controle substantie. De resultaten lieten zien dat indool met indomethacin het calprotectin gehalte kon verminderen. Calprotectin wordt gemeten in ontlastingsmonsters om ontstekingen in de darmen aan te tonen. Verder bleek dat het aantal neutrofielen in de milt en in de mesenterische lymfeklieren  lager was bij de muizen die indomethacin en indool kregen, vergeleken met muizen die alleen indomethacin kregen. Ook kwam naar voren dat indomethacin kon zorgen voor een verandering in de samenstelling van het microbioom. Muizen die alleen indomethacin kregen, hadden meer bacteriën van het soort Bacteriodetes. Terwijl muizen, die indomethacin én indool kregen, deze verandering niet ondergingen en hadden juist meer bacteriën van het soort Firmicutes, welke als gunstig beschouwd worden.

Geschat wordt dat alleen al in de Verenigde Staten schade aan het maagdarmkanaal door overmatig NSAID gebruik verantwoordelijk is voor 100.000 ziekenhuisopnames en 16.500 slachtoffers per jaar. De relatief lage kosten en grote effectiviteit van NSAIDs zijn een aanwijzing dat deze trend zich de komende jaren zal doorzetten. Het hele ziekteproces in het maagdarmkanaal omtrent het overmatig gebruik van NSAIDs blijft complex en slecht begrepen. Meer onderzoek is nodig om de schadelijke effecten van overmatig NSAID gebruik in kaart te brengen en om behandeltechnieken te ontwikkelen die deze effecten tegengaan.

Referentie: Whitfield-Cargile, C.M., et al., The microbiota-derived metabolite indole decreases mucosal inflammation and injury in a murine model of NSAID enteropathy. Gut Microbes, 2016. 7(3): p. 246-261.