Ouderen missen kennis over hun medicijngebruik

Ouderen, met name 80-plussers, weten vaak niet waarvoor ze medicijnen moeten slikken. Het gevolg is dat ze de geneesmiddelen laten staan, zo blijkt uit onderzoek van Maastricht University.

Maastricht University onderzocht hiervoor 754 Zuid-Limburgse senioren met ‘polyfarmacie’. Dat zijn ouderen die meer dan vijf chronische medicijnen gebruiken. De gemiddelde leeftijd van de ouderen was 73 jaar. Ze gebruikten gemiddeld meer dan negen voorgeschreven medicijnen en één zelfzorgmiddel. Chronisch medicijngebruik is tevens het thema van het Folia Orthica symposium dat op 15 september as plaatsvindt (red).

Van de 754 onderzochte ouderen wist slechts 15 procent de reden van de medicatie te benoemen. Ongeveer de helft van de senioren had kennis van ruim drie vierde van de voorgeschreven medicatie. Twee derde van de medicijnen kon worden gekoppeld aan de aandoening. De onderzoekers wijten het gebrek aan kennis aan de artsen. Zij moeten zich realiseren dat ouderen slecht begrijpen waarom ze bepaalde medicijnen krijgen. Een gebrek aan kennis kan ertoe leiden dat ouderen hun medicatie niet meer slikken. Dat was ook al geconstateerd in eerdere onderzoeken. Omgekeerd geldt dat meer kennis de therapietrouw kan stimuleren. Opleidingsniveau had geen invloed op de kennis van de medicatie, terwijl patiënten die zelfstandig wonen met partner meer kennis hadden over hun medicijnen. De Maastrichtse wetenschappers adviseren artsen, verpleegkundigen en apothekers om ouderen beter voor te lichten en vooral een duidelijke reden te geven voor de medicatie. Daarbij zouden familieleden of verzorgenden betrokken kunnen worden.

Bron: Donna Bosch-Lenderset al. Factors Associated With Appropriate Knowledge of the Indications for Prescribed Drugs Among Community-Dwelling Older Patients With Polypharmacy. Age Ageing. 2016;45(3):402-408.