Hoe zit het precies met de veiligheid van vitamine B6?

Vitamine B6 komt voor in bijna alle multi-vitaminepreparaten en ook in supplementen met het B-complex. De European Food Safety Authority (EFSA) heeft in een rapport (ook wel opinion genoemd) de maximaal veilige dagdosering voor voedingssupplementen vastgesteld  op 25 mg per dag. Toch meldt het bijwerkingencentrum LAREB dat er de laatste jaren een toename wordt waargenomen van neuropathische  bijwerkingen als gevolg van hoge bloedwaarden van vitamine B6. Deze klachten worden gekenmerkt door  een tintelend en/of pijnlijk gevoel in handen en/of voeten.

Hoge B6 waarden in het bloed zijn niet altijd goed te verklaren. De meest voor de hand liggende verklaring is het langdurig gebruik van hoge doseringen vitamine B6 uit voedingssupplementen. Echter er worden ook hoge B6 waarden gezien bij lage doseringen of zonder dat er supplementen gebruikt worden. Hoe dat komt wordt nu op de afdeling Farmacologie en Toxicologie van de Universiteit Maastricht onderzocht. Eerder onderzoek laat zien dat  er onderscheid lijkt te zijn tussen verschillende vormen van vitamine B6 [1,2,3] . Bij mensen met een deficiëntie van het enzym alkalisch fosfatase worden soms hoge spiegels van pyridoxaal-5-fosfaat aangetroffen zonder dat er sprake is van neuropatische klachten [4]. De pyridoxine-HCl vorm lijkt veel sterker geassocieerd met neurologische klachten dan de biologisch actieve vorm pyridoxaal-5-fosfaat. Zodra de onderzoeksresultaten bekend zijn, zullen we hier melding van doen.

1.Lewis PJ. Pain in the hand and wrist. Pyridoxine supplements may help patients with carpal tunnel syndrome. BMJ. 1995 Jun 10;310(6993):1534.
2.Jortner BS. Mechanisms of toxic injury in the peripheral nervous system: neuropathologic considerations. Toxicol Pathol. 2000 Jan-Feb;28(1):54-69. Review.
3.Levine S and Saltzman A , Pyridoxine (vitamin B6) neurotoxicity: enhancement by protein-deficient diet. J Appl Toxicol. 2004 Nov-Dec;24(6):497-500.
4.Whyte MP, Mahuren JD, Vrabel LA, Coburn SP. Markedly increased circulating pyridoxal-5'-phosphate levels in hypophosphatasia. Alkaline phosphatase acts in vitamin B6 metabolism. J Clin Invest. 1985 Aug;76(2):752-6.