Met multi minder stress na natuurramp

Stressvolle gebeurtenissen kunnen grote impact hebben op het lichaam. Een optimale voedingsstatus kan helpen om deze impact te verkleinen. Dit bleek onder andere uit een eerdere studie na een serie aardbevingen in Nieuw Zeeland (2010-2011) die liet zien dat mensen die een multi vitaminen-mineralen preparaat gebruikten, na de ramp minder stress- en angstklachten hadden dan de mensen die geen voedingssupplementen gebruikten. Om meer duidelijkheid te krijgen over deze relatie hebben onderzoekers het effect van suppletie met vitamine D, B-vitaminen en een multivitamine op depressieve gevoelens, stress- en angstklachten bestudeerd na een verwoestende overstroming in Zuid-Alberta (Canada) in juni 2013.

In deze studie werden de inwoners van Zuid-Alberta uitgenodigd om deel te nemen aan een studie naar de mogelijk gunstige psychologische effecten van voedingssuppletie na de overstroming. 65 volwassenen (23-66 jaar) kregen een enkel nutriënt (vitamine D), een B-complex of een breedspectrum vitaminen/mineralen formule. De deelnemers rapporteerden de mate van depressieve gevoelens, angsten en stress gedurende 6 weken.

Alle deelnemers lieten vermindering van klachten zien maar de mensen die het B-complex en de uitgebreide formule gebruikten hadden significant minder last van stress en angsten dan de mensen die alleen vitamine D gebruikten.

Kanttekening bij deze studie is dat er geen placebogroep is meegenomen en dat er niet is gekeken naar het verloop van de klachten bij mensen die helemaal geen supplementen gebruikten.

 

Referentie: Kaplan BJ et al. A randomised trial of nutrient supplements to minimise psychological stress after a natural disaster. Psychiatry Res. 2015 Aug 30;228(3):373-9.