Probiotica helpen eczeem voorkomen

Atopisch eczeem is een bekende allergische aandoening, waar tot op heden geen afdoende behandeling voor is. Uit eerder onderzoek is gebleken dat het toedienen van probiotica  aan pas geboren baby’s een effectieve manier kan zijn om deze aandoening te voorkomen. Er is echter weinig bekend over het preventieve effect op de lange termijn.

In een nieuwe studie is een meta-analyse toegepast om deze preventieve effecten van vroege suppletie met probiotica op lange termijn te onderzoeken.  Zes studies en in totaal 1955 patiënten werden geïncludeerd in deze meta-analyse, waarbij het effect van probiotica werd vergeleken met placebo. De onderzoekers concludeerden dat probiotica op de lange termijn een preventief effect kunnen  hebben op het ontstaan van atopisch eczeem. Echter de analyse liet ook zien dat als de probiotica alleen na de geboorte werden toegediend het verschil niet significant was. Het is dus belangrijk dat de moeder reeds tijdens de zwangerschap start met de inname van probiotica.

Bron: Cao L, Wang L, Yang 1, Tao S, Xia R, Fan W. Long-term effect of early-life supplementation with probiotics on preventing atopic dermatitis: A meta-analysis. J Dermatolog Treat. 2015;26(6):537-40. doi: 10.3109/09546634.2015.1027168. Epub 2015 May 5.