Goede cardiovasculaire gezondheid en intensief bewegen kan cognitieve achteruitgang vertragen

Twee analyses van de Northern Manhatten Study (NOMAS) laten zien dat een goede cardiovasculaire gezondheid en intensief bewegen cognitieve achteruitgang kan vertragen. De studie was opgezet om verschillende risicofactoren voor hart- en vaatziekten te bestuderen onder een groot aantal deelnemers van verschillende etniciteit. De studie nam de volgende door de American Health Association (AHA) opgestelde risicofactoren in ogenschouw: roken, body mass index (BMI), fysieke activiteit, dieet, bloeddruk en bloedsuikerspiegel. Ook de effecten van deze factoren op het cognitieve functioneren zijn meegenomen.

In een eerde analyse toonden de onderzoekers aan dat ouderen die minder risicofactoren hadden voor hart- en vaatziekten, minder cognitieve achteruitgang vertoonden. Het effect kwam met name naar voren bij de verwerkingssnelheid, het episodisch geheugen en het uitvoeren van cognitieve taken. Voornamelijk het niet-roken en de lage bloedsuikerspiegels droegen bij aan het cognitieve functioneren. Het viel de onderzoekers verder op dat geen enkele deelnemer een gunstige uitkomst had voor alle 7 risicofactoren, terwijl de risicofactoren in hoge mate te beïnvloeden zijn.

De tweede analyse laat zien dat weinig fysieke activiteit bij ouderen geassocieerd wordt met een grotere cognitieve achteruitgang over de jaren. Het verschil met ouderen die gematigd tot intens bewogen kwam neer op een cognitieve achtergang die vergelijkbaar is met 10 jaar verouderen. In de analyse werd intens bewegen omschreven als een activiteit die meerdere keren per week de hartslag minutenlang verhoogde.

Uit eerder onderzoek, onder blanke deelnemers, is al gebleken dat er een relatie bestaat tussen verminderde fysieke activiteit en dementie. Deze studie maakt het aannemelijk dat dit effect ook voor mensen met een andere culturele achtergrond geldt. Verder wordt al langer het vermoed dat de onderliggende oorzaak van cognitieve beperking en achteruitgang gezocht moet worden in de cardiovasculaire en metabole gezondheid. Het onderzoek laat zien dat beweging belangrijk is voor ouderen en dat dit mogelijk kan beschermen tegen geestelijke achteruitgang.

Referenties:

Willey, J.Z., et al., Leisure-time physical activity associates with cognitive decline: The Northern Manhattan Study. Neurology, 2016.
Gardener, H., et al., Ideal Cardiovascular Health and Cognitive Aging in the Northern Manhattan Study. J Am Heart Assoc, 2016. 5(3).