Omega-3-vetzuren verkorten verblijf in het ziekenhuis

De onderzoeksvraag van deze meta-analyse die in Clinical Nutrition werd gepubliceerd luidde: ‘Hebben patiënten die een open hartoperatie ondergaan baat bij omega-3 vetzuren?’ Er werden hiertoe 19 RCT’s met in totaal 4335 patiënten geïncludeerd.

De onderzoekers concludeerden dat omega-3 vetzuren (oraal en/of via parenterale voeding) het verblijf in het ziekenhuis van patiënten die een hartoperatie ondergingen significant verkortte (tot 2,4 dagen). Ziekenhuisverblijf duurt normaal gesproken 6-11 dagen. Bovendien verlaagde de inname van omega-3-vetzuren de kans op postoperatief  boezemfibrilleren significant. Deze ontdekkingen impliceren dat verhogen van de inname van omega-3 vetzuren voorafgaande aan de operatie gezondheidskosten kan verlagen.

Het exacte werkingsmechanisme is nog niet ontrafeld, maar de verminderde kans op postoperatief boezemfibrilleren zou kunnen worden veroorzaakt door de anti-inflammatoire eigenschappen en de gunstige invloed van omega-3-vetzuren op het hartritme. Omega-3 vetzuren staan bekend om hun positieve invloed op de hartgezondheid, zoals een verlaagd risico op aritmie en verminderde mortaliteit bij patiënten die recent myocard-infarct of hartfalen hebben ondergaan. Bovendien hebben omega-3-vetzuren  anti-inflammatoire eigenschappen en kunnen ze het immuunsysteem moduleren.

Bron: Langlois PL, Hardy G, Manzanares W. Omega-3 polyunsaturated fatty acids in cardiac surgery patients: An updated systematic review and meta-analysis. Clin Nutr. 2016 May 27. pii: S0261-5614(16)30109-1.