Lever rust uit van een maand zonder alcohol

Over wat het stoppen met drinken doet met zware drinkers en alcoholverslaafden bestaat veel meer onderzoek dan over wat een ‘droge’ maand doet met gematigde alcoholdrinkers. Een maand geheelonthouding wordt veel gedaan in januari in het kader van goede voornemens. Maar wat levert een maand geen alcohol de gematigde drinker op? Daarvoor moeten we ons richten op de lever, het afbraakorgaan voor alcohol.

Recentelijk onderzoek van het Radboudumc in samenwerking met het tv-programma De Kennis van Nu* heeft aangetoond dat de lever uitrust als de lever een maand geen alcohol te verwerken heeft. Een groep van gematigde drinkers (10.5 glas alcohol per week) werd vergeleken met een controlegroep van geheelonthouders, om toevalligheden uit te sluiten. Een maand geen alcohol levert een gematigde drinker duidelijke gezondheidsvoordelen op, zo oordeelden de wetenschappers.

Meer specifiek: de gematigde drinkers voelden zich fitter na een maand alcoholonthouding. Hun cholesterolwaarde werd lager, ze hadden minder buikvet en de lever werd als ‘gezonder’ bestempeld. Deze gezondheidsvoordelen verdwenen als de proefpersonen weer gingen drinken. Dit onderzoek laat dus zien dat stoppen met alcohol, ook al is het voor een korte periode en bij matig normaal gebruik, al voordelen kan hebben voor iemands gezondheid.

Bron: http://nieuws.radboudumc.nl/lever-rust-uit-van-maand-niet-drinken