Soja bij borstkanker; beschermend of belastend?

Nieuw onderzoek wijst uit dat sojaproducten veilig gebruikt kunnen worden door vrouwen met borstkanker. Er bestaat al langere tijd onduidelijkheid en controverse over dit onderwerp. Eerdere onderzoeken suggereerden namelijk dat de oestrogeen-achtige werking van isoflavonen uit soja de effectiviteit van hormoontherapie bij vrouwen met borstkanker kan verminderen. Andere studies, waaronder het epidemiologische onderzoek onder Oost-Aziatische vrouwen, lieten juist zien dat een hoge inname van isoflavonen gerelateerd is aan minder vroegtijdig overlijden bij vrouwen met borstkanker. Het is dus onduidelijk of de consumptie van isoflavonen vermeden of juist aanbevolen dient te worden voor borstkankerpatiënten.

In nieuw onderzoek is gekeken naar de relatie tussen inname van isoflavonen en overlijden onder ruim 6000 Amerikaanse en Canadese vrouwen met borstkanker. Gemiddeld werden de vrouwen 9 jaar gevolgd. De vrouwen die veel isoflavonen gebruikten (≥1,5 mg/dag) bleken 21% minder kans te hebben om gedurende de studie te overlijden dan de vrouwen die geen of weinig isoflavonen gebruikten (<0,3 mg/dag). De daling was voornamelijk aanwezig bij vrouwen met tumoren ongevoelig voor hormonen en, in iets mindere mate, vrouwen die niet behandeld werden met anti-oestrogeentherapie. Meer dan 20% van de nieuwe borstkanker gevallen zijn niet-hormoongevoelige tumoren en patiënten met deze vorm van borstkanker hebben over het algemeen een lagere overlevingskans dan vrouwen met hormoongevoelige tumoren. Leefstijlfactoren kunnen de overleving bij niet-hormoongevoelige borstkanker verbeteren, maar ook een hogere consumptie van isoflavonen lijkt hier dus aan bij te kunnen dragen.

Verder is in het onderzoek aangetoond dat, in tegenstelling tot eerdere onderzoeken, hogere innamen van isoflavonen niet geassocieerd zijn met een grotere kans op vroegtijdig overlijden onder vrouwen die wel hormoontherapie kregen.

De onderzoekers benadrukten dat er alleen gekeken is naar natuurlijk voorkomende soja-isoflavonen uit de voeding en niet naar isoflavonen uit supplementen.

Hoe de isoflavonen uit voeding interactie aangaan met borstkankercellen is nog altijd onduidelijk. Onderzoek heeft wel aangetoond dat isoflavonen anti-oxidatieve, ontstekingsremmende en tumorremmende eigenschappen bezitten die de tumorgroei en –overleving mogelijk kunnen beïnvloeden.

 

Bron: Zhang FF et al. Dietary isoflavone intake and all-cause mortality in breast cancer survivors: The Breast Cancer Family Registry. Cancer. 2017 Mar 6. [Epub ahead of print]