Personalized Nutrition toepassen in uw praktijk

Of voeding- en suppletieadviezen wel of niet aanslaan bij uw patiënt hangt af van veel factoren. Inzicht in deze factoren helpt om uw adviezen persoonlijker en uw behandeling effectiever te maken.

Op dit moment loopt er onderzoek naar het effect van probiotica bij een subgroep van kinderen met autisme. Het is al langer bekend dat kinderen met autisme een afwijkend microbioom hebben dat minder korteketenvetzuren produceert. Binnen de groep kinderen met autisme zijn er kinderen die naast het afwijkende microbioom ook maag-darm klachten hebben. Maag-darmklachten zijn gerelateerd aan de ernst van autisme. Verondersteld wordt dat wanneer déze kinderen probiotica krijgen, zij ook minder last van hun darmen zullen hebben en daarmee ook minder autisme symptomen zoals concentratie- en gedragsproblemen. In november 2017 zal de studie afgerond worden. De uitkomsten kunnen helpen om voedings- en suppletieadviezen nog persoonlijker te kunnen maken. 

Dit onderzoek laat zien dat Personalized Nutrition meerwaarde kan hebben in uw praktijk. Inzicht in persoonlijke omstandigheden en klachten helpt om uw adviezen beter aan te laten sluiten op de cliënt en verhoogt de kans op een succesvolle behandeling. Tijdens het 25e Folia Orthica hoort u meer over de laatste ontwikkelingen op het gebied van Personalized Nutrition.

Bron: Santocchi et al. Gut to brain interaction in Autism Spectrum Disorders: a randomized controlled trial on the role of probiotics on clinical, biochemical and neurophysiological parameters. BMC Psychiatry (2016) 16:183. Studie-identificatiecode: NCT02708901