Blog: Hoe komt het lesmateriaal tot stand?

Door: Scientific Educator Andrea van Vuuren

Als Scientific Educator bij Atrium Innovations heb ik o.a. de taak om het lesmateriaal van de opleiding tot Orthomoleculair Specialist up-to-date te houden. Hiervoor heb ik regelmatig contact met de docenten.

De opleiding werkt met een variëteit aan docenten met elk zijn of haar expertise. Zo is er bijvoorbeeld een diëtist, een apotheker, een gynaecoloog, een (natuur)arts en een directeur van een laboratorium. Het zijn allemaal ware specialisten op hun vakgebied, waardoor de leerling niet alleen de juiste kennis meekrijgt, maar ook deelgenoot wordt van de praktijkervaring van de docent.

Tijdens de lessen maken de docenten gebruik van PowerPointpresentaties. Om te voorkomen dat de aandacht van de deelnemers teveel wordt opgeslokt door het noteren van alle interessante theorieën, leveren de docenten een dictaat aan. De leerlingen kunnen dit voorafgaande aan de lessen alvast bekijken. Het vermindert de noodzaak tot notities maken en de docenten kunnen meer tijd besteden aan het delen van hun praktijkervaring.

In het dictaat staan de belangrijkste feiten uit de lessen en de onderbouwing met literatuur. Aan de orde komen o.a. het spijsverteringsstelsel, het immuunsysteem, detoxificatie, interacties, hormonen, voedselintoleranties en laboratoriumdiagnostiek. Het dictaat dient tevens als lesstof voor het examen.

Elk jaar, ruim voor de start van de opleiding, neem ik contact op met de docenten om te vragen of zij wijzigingen willen aanbrengen in hun presentatie en/of dictaat. Voeding is immers een dynamisch vakgebied en de inzichten kunnen snel veranderen. Bovendien verschijnen er jaarlijks nieuwe (wetenschappelijke) publicaties op elk vakgebied.

Ondanks het feit dat de meeste docenten daarnaast een drukke baan, zoals een praktijk, een laboratorium of een apotheek hebben, lukt het elk jaar weer om twee prachtige opleidingsmappen te maken met de lesstof, onderbouwd met de meest recente literatuur.