Doe geen cholesterolbepaling rond de kerst


Direct na de kerstvakantie zijn cholesterolspiegels gemiddeld 20% hoger dan in de zomer volgens een Deense studie. Overdadig consumeren van vetrijke levensmiddelen rond kerst is mogelijk de oorzaak van deze onverwacht snelle verhoging van cholesterolspiegels.

Opzet
In het Deense onderzoek werden 25.000 Denen geïncludeerd die deelnamen aan de Copenhagen General Population Study, in de leeftijd van 20 tot 100 jaar. De uitkomstmaten waren de gemiddelde totaal- en LDL cholesterolspiegels. Hypercholesterolemie werd gedefinieerd als totaal cholesterol boven 5 mmol/L (>193 mg/dL) of LDL-cholesterol boven 3 mmol/L (>116 mg/dL).

Resultaten
Vergeleken met mensen die waren onderzocht in mei/juni, hadden degenen die waren onderzocht in december/januari een 15% hogere totaal cholesterolspiegel (p < 0.001). De corresponderende waarde voor LDL-cholesterol was 20% hoger (p < 0.001). Van de individuen die deelnamen in de eerst week van januari, direct na de kerstvakantie, had 77% een LDL- cholesterolspiegel boven 3 mmol/L (116 mg/dL) en 89% had een totaal cholesterolspiegel boven 5 mmol/L (193 mg/dL).

Conclusie
De onderzoekers concludeerden dat het risico op het hebben van hypercholesterolemie zes keer zo hoog is na de kerstvakantie. Kerstmis vieren is dus geassocieerd met hogere spiegels van totaal- en LDL cholesterol en een hoger risico op hypercholesterolemie bij individuen in de algemene bevolking.
De diagnose hypercholesterolemie zou niet gesteld moeten worden rond de kerstvakantie. Als dat wel zo is, zouden mensen later in het jaar opnieuw getest moeten worden voordat tot behandeling wordt overgegaan.

Bron: Vedel-Krogh, S., et al. The Christmas holidays are immediately followed by a period of hypercholesterolemia. Atherosclerosis, 2019, 281: 121-127.