Registreer nu: Orthica Health Science Digital

Foto Keke Keukelaar

Voeding en leefstijl hebben een grote invloed op de mentale gezondheid. Steeds meer wetenschappers raken ervan overtuigd dat een gezonde voeding en leefstijl niet alleen bepalende factoren zijn voor een gezond lichaam, maar ook voor een gezonde geest. Voeding en leefstijl bepalen mede hoe we ons voelen, hoe we denken én hoe we ons gedragen! Andersom is de psyche zelf ook een factor die een grote invloed heeft op het voedingspatroon en leefstijl. Een gezonde geest stelt een mens immers beter in staat om langdurig een gezond eet- en beweegpatroon te volgen.

Tijdens Orthica Health Science Digital op 11 november a.s. delen Prof. Dr. Erik Scherder en Dr. Anke Oenema onder voorzitterschap van Dr. H.J. Rogier Hoenders alvast hun kennis over de relatie tussen leefstijl, voeding & psyche. Dit onderwerp verkennen we verder tijdens het Orthica Health Science Congres 2021 met andere sprekers uit de wetenschap en de praktijk, op het podium van Theater Flint in Amersfoort.

Voor meer informatie en inschrijven klik hier