Bacteriemix gunstig bij stemmingsstoornissen

05/07/2016

Door stimulering van serotonine productie en / of versterking darmbarrière? Uit nieuw wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een speciale bacteriemix, in het onderzoek ‘Ecologic® Barrier’ genoemd, gunstig is voor de stemming en mogelijk kan dienen als potentieel preventieve maatregel voor depressie.1 Voor het onderzoek werd aan mensen met stemmingsstoornissen gevraagd zich…

Microbiota in eerste levensjaar voorspelt allergie

05/07/2016

Het onderzoek maakt deel uit van een groter project: de CHILD (Canadian Healthy Infant Longitudinal Development) -studie. In dit project worden gegevens verzameld van 2.500 kinderen vanaf de geboorte tot de leeftijd van 5 jaar, met als doel meer inzicht te krijgen in welke rol genetische en omgevingsfactoren spelen bij…

Chondroïtine veilig en effectief bij artrose

05/07/2016

Artrose is een gewrichtsaandoening waarbij het aangedane gewricht (bijvoorbeeld heup of knie) kraakbeen verliest. De botgroei die optreedt om de schade te herstellen maakt de situatie juist erger: het gewricht wordt pijnlijk en instabiel, hetgeen tot fysieke beperkingen kan leiden. In Nederland hebben zo’n 1,2 miljoen mensen artrose. Chondroïtine sulfaat…

Voedingsadvies VS: pas op met suiker; koffie en cholesterol geen probleem

05/07/2016

In de loop van dit jaar komen de Amerikaanse ministeries van volksgezondheid en welzijn en van landbouw met een geactualiseerde versie van de Dietary Guidelines for Americans uit 2010. De Dietary Guidelines Advisory Committee (DGAC), bestaande uit deskundigen op het gebied van voeding, geneeskunde en volksgezondheid, heeft daarvoor recentelijk een…

MS-patiënten met vitamine D-tekort hebben grotere kans op aanval

05/07/2016

MS is een complexe ziekte die wordt gekenmerkt door een zeer grote verscheidenheid, zowel in radiologische en pathologische bevindingen als in het ziektebeloop en respons op therapie. Voor de diagnose, behandeling, patiëntenvoorlichting en inzicht in de pathologie van MS zijn voorspellende factoren van groot belang. Tessel Runia, onderzoeker aan het…

Foliumzuur vermindert kans op kleine baby

05/07/2016

Deze kinderen worden ook wel aangeduid als SGA-baby’s. SGA staat voor Small for Gestational Age. Een SGA-kind kan zowel te vroeg als op tijd worden geboren, maar heeft voor de duur van de zwangerschap een te geringe lengte en/of een te laag gewicht. Een kind dat na 40 weken zwangerschap…

Diagnostisch Centrum Voedingsproblemen van start

04/07/2016

Bij kinderen met een chronische ziekte of psychomotore achterstand is zelfs in 40-80% van de gevallen sprake van ernstige voedingsproblemen. Onder zorgprofessionals en ook bij ouders is een grote behoefte om deze kinderen te kunnen verwijzen naar een centrum met expertise op dit gebied. Het Emma Kinderziekenhuis/AMC biedt nu deze…

Gezond ouder worden met mediterrane voeding

04/07/2016

Uit veel onderzoek is bekend dat voeding, lichaamsgewicht, lichamelijke activiteit en roken belangrijke leefstijlkenmerken zijn die samenhangen met de gezondheid en de leeftijd waarop iemand overlijdt. In eerdere onderzoeken werd veelal gekeken naar een leefstijlkarakteristiek en het ontstaan van een chronische ziekte, zoals een vorm van kanker of het optreden…

Paleovoeding lijkt gunstig voor diabetes en hvz

04/07/2016

Zoals ook op het laatste Folia Orthica Symposium duidelijk werd stijgt het aantal mensen met het metabool syndroom in rap tempo en zijn ook de gevolgen voor de gezondheid niet mals. Bij het metabool syndroom is er sprake van hoge bloeddruk, grote buikomtrek, verhoogde suiker- en/of verhoogde cholesterolwaarden. Het metabool…

Lokt gluteninname vóór 24 weken coeliakie uit bij meisjes?

04/07/2016

Interessant is dat de onderzoeksresultaten erop wijzen dat meisjes juist eerder coeliakie ontwikkelen als zij op jonge leeftijd gluten krijgen. De onderzoekers vonden dat het effect van de bijvoeding met gluten op meisjes anders is dan op jongens. Op de leeftijd van 3 jaar hadden meisjes die bij 16 weken…