Educatie

Ons uitgangspunt is dat educatie niet alleen kennisoverdracht biedt, maar ook mensen bindt en inspireert. De unieke combinatie van een uitgebreid educatieprogramma met een opleiding, symposium, Expert Clinics, kennisdagen, Intensieve Producttrainingen, webinars en netwerkbijeenkomsten maakt Stichting Educatie Atrium Innovations tot een belangrijke autoriteit op het gebied van gezondheid, voeding en suppletie. Daarbij blijven we bewust werken aan kwaliteit, wetenschap en kennisoverdracht; onze gezamenlijke voorwaarden voor een gezonde toekomst.
Wij vinden extern toezicht op ons educatieprogramma een voorwaarde om de onafhankelijkheid en de kwaliteit te kunnen waarborgen. Hiertoe laten we ons adviseren door onafhankelijke adviseurs, waaronder drs. Anna Kruyswijk-van der Heijden, prof. dr. ir. Ger Rijkers, Marjan Timmerman en Maartje Wijnhoven.