Sprekers van 2016

Drs. Anna M. Kruyswijk - van der Heijden
Arts

Lid van de wetenschappelijke adviesraad en van de symposiumcommissie van de Stichting Educatie Atrium Innovations, docent ‘Systeembenadering voeding & gezondheid ‘ aan de opleiding orthomoleculaire voedingsleer en therapie en al jaren medevoorzitter van het jaarlijks Folia Orthica symposium.

Na 30 jaar praktijkervaring als behandelend arts, legt zij zich sinds 2008 geheel toe op preventie. Vanuit haar organisatie Jouw Voeding geeft zij voorlichting over voeding en gezondheid. Tevens  is ze docent en gastdocent aan verschillende opleidingen.

Website: www.jouwvoeding.com

Prof. dr. ir. Huub Savelkoul
Hoogleraar Celbiologie en Immunologie

Docent ‘Allergie en Intoleranties’ aan de  opleiding orthomoleculaire voedingsleer en therapie en is regelmatig spreker voor Stichting Educatie Atrium Innovations.

Huub Savelkoul is Hoogleraar Celbiologie en Immunologie aan Wageningen Universiteit en Researchcenter. Daarnaast vormt Huub samen met Anna jaarlijks het voorzitterschap voor het Folia Orthica symposium en verzorgen zij de artsen scholingsmodule Voeding, nutriënten en gezondheid met het thema ‘Inflammatie en allergie’.

Website: www.wageningenur.nl/en/Expertise-Services/Chair-groups/Animal-Sciences/Cell-Biology-and-Immunology-Group/People/Savelkoul-Huub.htm

Dr. R.H. (Richard) Verheesen
Reumatoloog in het Regionaal Reumacentrum in het Maxima Medisch Centrum

Spreker op het 24ste Folia Orthica symposium op 15 september 2016 in De Flint in Amersfoort

Richard Verheesen is reumatoloog in het Regionaal Reumacentrum in het Maxima Medisch Centrum. Hij is bijzonder geïnteresseerd in de relatie tussen voeding en ziekte en zet zich in om voedingstekorten te bestrijden. Hij is lid van de deelnemersraad van Voeding Leeft, een organisatie die streeft naar een veel betere integratie van voeding binnen de gezondheidszorg en een betere bewustwording bij consumenten met een nieuwe duurzame eetcultuur in de toekomst.

Prof. dr. A. (Aalt) Bast
Hoogleraar Humane Toxicologie aan de Universiteit Maastricht en het hoofd van de vakgroep Farmacologie en Toxicologie.

Spreker op het 24ste Folia Orthica symposium op 15 september 2016 in De Flint in Amersfoort

Aalt Bast is hoogleraar Humane toxicologie aan de Universiteit Maastricht en hoofd van de vakgroep Farmacologie en Toxicologie. Zijn onderzoeksgebied is de rol van radicalen in geneesmiddelentoxicologie en in het ontstaan van ziekten. Centraal daarin staat de mogelijkheid om antioxidanten (zowel geneesmiddelen als bioactieve verbindingen uit voeding) te gebruiken als bescherming tegen radicalen

Website: www.phartox.nl/staff/aalt-bast

Maartje Wijnhoven
Orthomoleculair therapeut

Hoofddocent aan de opleiding orthomoleculaire voedingsleer en therapie

Na haar studies Farmacie, orthomoleculaire therapie en werkzaam te zijn geweest in het ziekenhuis in Venlo is Maartje in 2009 haar eigen praktijk voor natuurgeneeskunde in Roermond gestart . Daar kunnen mensen terecht voor diverse gezondheidsklachten en  geeft zij ook adviezen over preventie, voeding en het gebruik van voedingssupplementen. Zij  geeft tevens  diverse bij- en nascholingen voor artsen en therapeuten.

Website: www.maartje-wijnhoven.nl

Drs. H. (Han) Siem
Complementair werkend apotheker bij de Huizer Apotheek en DeVitamineapotheek.nl

Spreker op het 24ste Folia Orthica symposium op 15 september 2016 in De Flint in Amersfoort en regelmatig spreker voor Stichting Educatie Atrium Innovations.

Han Siem is complementair werkend apotheker bij de Huizer Apotheek en DeVitamineapotheek.nl en is gespecialiseerd in de controle op interacties tussen complementaire en reguliere medicatie. Han Siem werkt nauw samen met ca. 150 therapeuten en ieder ontvangen recept wordt gecontroleerd op de eventuele wisselwerking tussen reguliere en complementaire middelen om een veilig en verantwoord geneesmiddelgebruik te kunnen garanderen.

Website: www.huizerapotheek.nl en www.huizerapotheekcomplementair.nl